Direktno iskanje in selekcija
/ Headhunting storitev

V današnji situaciji na trgu delovne sile se rastoča podjetja soočajo z resnimi izzivi pri iskanju in pridobivanju pravih kadrov in talentov. Posledično je bolj kot kadarkoli doslej pomembno, da podjetja razumejo priložnost, ki jo lahko ponudi kostumizirana strategija direktnega iskanja, rekrutiranja in zaposlovanja.
S kostumiziranimi storitvami smo tukaj z namenom, da postanemo vaš zaupanja vreden svetovalec in partner ter vam pomagamo pri pridobivanju in iskanju pravih kadrov za vaše potrebe!

Naše storitve

Direktno iskanje in selekcija

Rekruter generalist mora za opravljanje aktivnosti vedeti dovolj o širokem spektru različnih panog, da bi lahko bil v današnjem trgu učinkovit. Direktno iskanje in selekcija kadrov je skupen in sodelovalen proces, v katerem skupaj z naročnikom določimo želeni profil kandidata, vključno s potrebnim strokovnim znanjem, specifičnim poznavanjem določenega segmenta, vodstvenimi veščinami ter vizijo in željami po nadaljnjem razvoju kariere.

Do potencialnih kandidatov pristopimo direktno in individualno, njihovo primernost in motiviranost pa ocenimo na razgovoru. Kot naš naročnik se lahko odločite tudi ali obstajajo podjetja ali kandidati s katerimi ne želite, da stopimo v kontakt.

Da bi na današnjem zahtevnem trgu dela bili čim bolj učinkoviti, smo zavezani h ekskluzivnem in dediciranem pristopu iskanja in sodelovanja. Na ta način lahko zagotavljamo mirno in uspešno kampanjo, ki med drugim prispeva tudi k močni blagovni znamki delodajalca.

Kot specialist smo pri svojem delu neodvisni in strokovni, vedno skušamo biti inovativni, odzivni ter osebno vključeni v potrebe naših strank. Pri svojem delu si prizadevamo za ohranjanje najvišje kakovosti, diskretnosti in etičnih standardov.

Naše storitve

Storitev rekrutiranja IT profilov
(lokalno in regionalno)

V specifičnem tehničnem in IT segmentu lahko znotraj obsega naših storitev direktnega iskanja in selekcije IT profilov (rekrutiranja) dosežemo primerne profile za različne IT vloge širom regije in sveta.

Z našim specializiranim znanjem, preteklimi izkušnjami in dobrimi praksami iz industrije bomo izvedli projekt iskanja in selekcije ter vam ponudili najboljši možen izbor specifičnega in tehnično primernega kadra glede na vaše potrebe in želje.

Direktno iskanje in selekcija

Iskanje je skupen proces, kjer določimo želeni profil kandidata vključno z:

  • specifično poznavanje določenega segmenta
  • vodstvene veščine
  • vizijo
  • želje po nadaljnjem razvoju kariere

Prednosti storitve direktnega iskanja in selekcije

Zmanjšanje stroškov

Zmanjšanje stroškov povezanih z zaposlovanjem ter znatno pospešen in kvalitetnejši cikel procesa zaposlovanja.

Diskretnost

Potrudili se bomo, da bomo vse naše aktivnosti ter poslovanje na vaših projektih izvajali zaupno glede na same zahteve in potrebe posameznega projekta na katerih bomo aktivni v sklopu vaših želja in zahtev.

Imate vprašanje?

Za podrobnejše informacije o storitvi pošljite mail sporočilo direktno na: info@hradriaconnect.com

Stopite v stik z nami

    Direktno iskanje in selekcija / Headhunting storitev